Brexit z pohledu DPH – dopady vystoupení Spojeného království z EU firmy podle Mazars

brexit

v souvislosti s blížícím se termínem možného odchodu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) z Evropské Unie (dále také jen „Brexit“) vám společnost Mazars představuje několik témat v oblasti DPH a cel, které mohou mít zásadní vliv na Vaše podnikání, a kterým proto doporučuje věnovat pozornost.

Lhůta pro odchod Spojeného království z Evropské unie byla stanovena na 29. března 2019. S ohledem na skutečnost, že 15. ledna 2019 Britský parlament nepřijal Dohodu o vystoupení Spojeného království z EU (dále jen „Dohoda”), je další osud Brexitu těžko předvídatelný. Ve velmi obecné rovině je možné počítat s následujícími třemi základními scénáři budoucího vývoje Brexitu:

  • Spojené království vyjedná požadované úpravy Dohody (zejména tzv. „Irské pojistky“) a současně Britský parlament upravenou Dohodu schválí před 29. březnem 2019. V takovém případě by bylo aktivováno přechodné období od 30. března 2019 do 31. prosince 2020 (nebude-li délka přechodného období upravena), během kterého bude z hlediska celních předpisů a DPH legislativy zachován současný stav, např. obchod mezi Spojeným královstvím a zbytkem EU bude považován za vnitro-unijní obchod
  • Spojené království vyjedná odložení termínu Brexitu, což může být podmíněno například příslibem uzavření Dohody do určitého data
  • Nebude-li uzavřena Dohoda a současně, nebude-li vyjednáno odložení Brexitu, bude ode dne 30. března 2019 Spojené království považováno za třetí zemi (tj. zemi mimo Evropskou unii) se všemi z toho vyplývajícími celními a daňovými důsledky.

S ohledem na to, že další vývoj je těžko předvídatelný, nezbývá než se připravit na skutečnost, že 29. března 2019, případně o několik měsíců později, dojde k Brexitu bez uzavřené Dohody, což může mít celou řadu nepříznivých DPH následků. Uvedené platí obzvláště v případě, je-li nutné zachovat plynulý tok Vašeho zboží či poskytovaných služeb do / ze Spojeného království.

V první fázi doporučuje Mazars blíže diskutovat zejména níže uvedená témata:

EORI registrace

Číslo EORI je identifikační číslo, kterým se subjekt prokazuje při dovozu zboží do Evropské unie a vývozu zboží z Evropské unie. Bude-li Vaše společnost vyvážet či dovážet zboží ze Spojeného království po Brexitu bez Dohody, bude nutné zajistit registraci k EORI. Celní úřady budou v nejbližších týdnech EORI registracemi zahlceny a předpokládají, že vyřízení registrace může v některých případech trvat i tři týdny. Z uvedeného důvodu doporučujeme požádat o registraci co nejdříve (a to i v případě, že by byl Brexit odložen). Včasná EORI registrace Vás preventivně ochrání před případnými ekonomickými ztrátami způsobenými dočasnou ztrátou možnosti vyvážet zboží do Spojeného království či dovážet zboží ze Spojeného království.

Změny nastavení podmínek INCOTERMS

Dojde-li k Brexitu bez uzavřené Dohody budou dodávky zboží z / do Spojeného království podléhat celnímu odbavení. Sjednané podmínky INCOTERMS tak mohou mít zcela zásadní celní a DPH dopady. V případě Vašeho zájmu s Vámi případné dopady v této oblasti rádi prodiskutujeme a případně navrhneme alternativní řešení pro případ Brexitu bez Dohody.

Zjednodušený postup třístranného obchodu

Zjednodušený postup třístranného obchodu představuje velmi často využívaný systém dvou navazujících dodávek, který umožňuje prostřední osobě (distributor) vyhnout se DPH registraci a vykazovacím povinnostem v zemi konečného zákazníka. Dojde-li k Brexitu bez Dohody, nebude v celé řadě případů možné zjednodušený postup třístranného obchodu využít za předpokladu, bude-li alespoň jeden z účastníků třístranného obchodu společnost ze Spojeného království, případně budou-li uvedené dodávky spojeny s dopravou zboží z / do Spojeného království. Je vhodné se připravit na všechny související praktické dopady a případně hledat alternativní řešení distribuce zboží.

Zjednodušený postup pro konsignační sklady

Máte-li ve Spojeném království skladové kapacity nebo si je tam pronajímáte, může Brexit bez Dohody pro Vaši společnost znamenat změnu v uplatňování DPH u dodávek realizovaných přes tyto sklady, neboť nebude možné využívat zjednodušený postup v oblasti DPH vyplývající z EU legislativy. Obdobně, je-li v České republice v současnosti využíván DPH koncept tzv. call-off stocku, do kterého je zboží přemísťováno z území Spojeného království, nebude nadále možné toto DPH zjednodušení využívat. I v tomto případě doporučujeme včas nastavit obchodní vztahy tak, aby na Vaši společnost neměl případný Brexit bez Dohody negativní DPH dopady.

Vrácení DPH zaplaceného ve Spojeném království (VAT refund)

Jakékoliv britské DPH, které jste dosud zaplatili v ceně zboží / služby nakoupené ve Spojeném království, mohlo být nárokováno prostřednictvím institutu vrácení DPH (VAT refund). Je pravděpodobné, že z důvodu chybějící dohody o reciprocitě nebude dočasně možné žádat o vrácení britské DPH. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme urychleně požádat o vrácení DPH ještě před Brexitem, je-li to možné.

Poskytování služeb a určení místa jejich plnění

Budete-li poskytovat služby odběratelům ze Spojeného království po Brexitu bez Dohody, bude velmi důležité ověřit, že stávající pravidla stanovení místa plnění budou nadále u konkrétního odběratele aplikovatelná, neboť přednost může mít tzv. pravidlo „skutečného užití“ služby. Další změny stanovení místa plnění se Vás mohou týkat v případě, poskytujete-li služby osobám nepovinným k dani (tj. nepodnikatelům). Doporučujeme, co nejdříve ověřit DPH režim u Vámi poskytovaných služeb po Brexitu, tak abyste se vyhnuli případnému doměření daně a souvisejícího penále.

Zasílání zboží

Dodání zboží nepodnikatelům (zasílání zboží) na území Spojeného království bude mít po Brexitu odlišné DPH dopady než dosud. To stejné bude platit i v případě, budou-li britské společnosti zasílat zboží do České republiky. Pokud podnikáte v oblasti zasílání zboží (např. provozujete e-shop), doporučujeme se této oblasti věnovat přednostně.

Změna vykazovacích povinností

Až na určité výjimky, budou transakce se společnostmi ze Spojeného království po Brexitu bez Dohody vykazovány odlišně než doposud. Brexit bude mít vliv nejen na vykazování transakcí v DPH přiznání, souhrnném a kontrolním hlášení, ale i v Intrastatu. Opomenout nelze ani odlišné požadavky na náležitosti daňových dokladů.

Změna způsobu podávání přiznání

Nad rámec dopadů přímo souvisejících s Brexitem bychom rádi upozornili na změnu způsobu podávání DPH výkazů ve Spojeném království, která se týká všech subjektů registrovaných k DPH ve Spojeném království s obratem přesahujícím £85 000. Účinnost uvedené změny nastane k 1. dubnu 2019 (pro subjekty usazené mimo území Spojeného království k 1. říjnu 2019). V případě zájmu o bližší informace Vám rádi zprostředkujeme kontakt na naše britské kolegy, kteří se touto problematikou zabývají.

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1979 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*