Co je GDPR a jaký bude mít dopad na české firmy?

GDPR (CCFT/FCOK), 3. 11. 2017

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) je dosud nejucelenější soubor pravidel na ochranu dat na světě. Tato legislativa z dílny Evropské unie, která výrazně zvýší ochranu osobních dat občanů, byla přijata v dubnu 2016 a začne platit v celé EU jednotně od 25. května 2018. GDPR se týká všech firem a institucí, ale i jednotlivců a online služeb, které zpracovávají data uživatelů.

Francouzsko-česká obchodní komora uspořádala ve spolupráci s advokátní kanceláří Všetečka, Zelený, Švorčík, Kalenský a partneři seminář o povinnostech pro firmy, které vyplývají právě z této směrnice. Praktický a humorný pohled na GDPR doplnil Jorge Carrillo, prezident české pobočky (ISC)², organizace specializované na kybernetickou bezpečnost.

Nařízení s sebou přinese rovnocennou vymahatelnost práva v celé EU, stejné sankce a mnohem těsnější spolupráci dozorových orgánů. Nařízení nově zavádí princip tzv. zodpovědnosti, který spočívá v povinnosti správců a zpracovatelů údajů bez ohledu na jejich velikost nebo počet zaměstnanců zavést technická, organizační a procesní opatření za účelem prokázání souladu s principy GDPR.

Advokátky Lenka Čížková a Markéta Perháčová účastníkům doporučily zaměřit se zejména na tyto úkony:

  • Informovat zaměstnance na klíčových pozicích o nové právní úpravě
  • Provést audit osobních údajů, které zpracováváte, včetně zdokumentování i) způsobu shromažďování těchto osobních údajů a ii) okruhů osob, kterým jsou tyto osobní údaje poskytovány (revize případných smluv se zpracovatelem)
  • Posoudit soulad interních směrnic týkajících se osobních údajů, včetně informací o zpracování osobních údajů poskytovaných třetím osobám, s novou právní úpravou a tam, kde je to nutné, tyto dokumenty přizpůsobit nové právní úpravě
  • Posoudit soulad prováděných zpracování s novou právní úpravou, zejména s ohledem na práva subjektu údajů, principy jako Záměrná a standardní ochrana osobních údajů nebo DPIA (pokud se na Vás vztahuje) apod.
  • Posoudit, na jakém právním základě zpracováváte osobní údaje
  • Nastavit procedury umožňující plnit požadavky subjektu údajů (zejména při uplatnění práva na přístup, námitek nebo práva na přenositelnost – pokud se na Vás aplikuje)
  • Posoudit, zda formuláře pro sběr souhlasů se zpracováním osobních údajů odpovídají nové právní úpravě a pokud nikoli, uvést formuláře do souladu s novou právní úpravou (v takovém případě bude nutné obnovit souhlasy stávajících subjektů, popř. ukončit zpracování, není-li možné zpracování na základě jiného právního základu)
  • Nastavit postupy pro případ porušení zabezpečení osobních údajů
  • Posoudit, zda se na Vás aplikuje povinnost jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Posoudit, zda předávání osobních údajů do třetích zemí odpovídá nové právní úpravě
About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1905 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*