Konference Euractiv: Je ČR připravena na digitální transformaci energetického sektoru?

Diskuse se zaměří na připravenost České republiky na digitální transformaci energetického sektoru v kontextu aktuálně projednávaného Balíčku pro čistou energii na úrovni EU.

Kdy: 15. listopadu 2018 od 14.00 do 16.00
Kde: Hotel Majestic Plaza, Štěpánská 645/33, Praha 1

Jako řečníci na akci vystoupí:

  • Rostislav Krejcar, člen rady Energetického regulačního úřadu
  • Pavel Šolc, člen představenstva, ředitel úseku Řízení distribučních aktiv ČEZ Distribuce
  • Christian Noll, ředitel Německé průmyslové iniciativy pro energetickou účinnost (DENEFF)
  • Mathias Böswetter, projektový manažer, Spolkový svaz solárního průmyslu (BSW)
  • Ladislav Seidler, specialista na obnovitelné zdroje energie, Komora OZE

Zaměříme se na přístup českého státu k vytváření právního rámce pro rozvoj chytrých řešení v energetice a porovnáme jej se situací v jiných členských zemích EU. Zaměříme se zejména na státy, které již k úpravě právního prostředí přistoupily. Pozornost budeme věnovat způsobům, jakým ČR přistoupí k implementaci Balíčku pro čistou energii do svého právního řádu a otázce, jaké podmínky je třeba vytvořit k rozvoji služeb založených na digitálních technologiích a umožňujících bezpečnou integraci obnovitelných zdrojů do energetické soustavy i zkvalitnění služeb pro koncové odběratele.
Diskusní setkání je určeno domácím stakeholderům a mezinárodním expertům v oblasti energetické politiky. Cílem je podpořit domácí debatu o digitalizaci energetického sektoru v evropském kontextu. Současně bychom rádi přispěli k posílení dialogu mezi experty.

Témata k diskusi

  • Podmínky a překážky pro rozvoj chytrých sítí v České republice a srovnání se zahraničím
  • Přinese Balíček pro čistou energii impuls k digitální transformaci energetického odvětví? Je na ni Česká republika připravena?
  • Jak otevřít trh novým účastníkům (agregátorům, virtuálním elektrárnám apod.)?
  • Podmínky pro integraci prosumerů a rozvoj služeb určených odběratelům

Registrace je možná prostřednictvím registračního formuláře nebo na e-mailu: caslavska@euractiv.cz

Pořadatelem je Spolek pro evropskou politiku ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung e.V. a portálem EURACTIV.cz

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1980 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*