Kulatý stůl o energetickém auditu

Do 5. prosince letošního roku mají všechny velké podniky povinnost podstoupit tzv. energetický audit, jenž má být impulzem ke zvýšení energetické účinnosti podnikatelského sektoru. Co může firmám audit přinést? Existují k němu alternativy? O tom diskutovali zástupci předně velkých firem na kulatém stolu k energetickému auditu, který pro ně ve středu 7. 10. zorganizovala ve spolupráci se společnostmi Bureau Veritas a COFELY Francouzsko-česká obchodní komora. 

Povinnost energetického auditu iniciovalo Nařízení 2012/27/EU o Energetické účinnosti, jehož obsah byl do české legislativy transponován jako novela zákona č. 406/2000 Sb. o Hospodaření energií. Novela ukládá jiným než malým a středním podnikům absolvovat do 5. prosince a poté minimálně každé čtyři roky tento audit, což se v praxi dotýká všech firem s více než 250 zaměstnanci, resp. ročním obratem nad 50 a bilanční sumou rozvahy nad 43 milionů eur. Takových společností je zhruba 2150. Od podniků do zmiňované kategorie nespadajících se audit automaticky nevyžaduje, přesto však i v jejich případě může povinnost vyvstat, a to pokud přesahují jistou hranici spotřeby energií.

Podstoupení auditu však není pro podniky jedinou alternativou. Z povinnosti jsou totiž vyňaty ty společnosti, které implementovaly a certifikovaly Systém managementu hospodaření s energií podle ISO 50001 či Systém environmentálního managementu dle ISO 14001, a to v prvním případě zcela, zatímco v případě ISO 14001 musí podnik audit provést, ovšem jen jednou, nemusí jej již opakovat každé čtyři roky. Splnění tohoto mezinárodního standardu je přitom systémovým řešením, které podniku přináší mnohé benefity, a to nejen posílení vlastní image, ale také například konkurenční výhodu či oficiální potvrzení ekologického přístupu. Tato pozitiva podnik může srovnávat s přínosy auditu, v jehož důsledku se firma naučí řídit svou spotřebu energie, zlepší její využití a bezpochyby sníží provozní náklady, vše při současném snížení dopadů na životní prostředí.

Firmy podrobující se energetickému auditu mají také možnost využít dotací v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, jehož smyslem je zajistit vyšší úspory energií. V prosinci a v lednu mohou podniky podávat plnou žádost o dotace za předpokladu, že splní požadavek energetického posudku. Z alokované částky 5 miliard korun tak budou podporovány mnohé energetickou účinnost zvyšující aktivity firem. Podpora přitom u malých podniků dosáhne výše až 50% pokrytí nákladů, u středních podniků pak 40 % a u ostatních o deset procent méně.

Je tedy na samotné společnosti, aby si zvolila, ke které ze tří možných variant se přikloní. Kupříkladu partnerská firma COFELY si zvolila cestu certifikace ISO 50001, již získala právě prostřednictvím certifikační společnosti Bureau Veritas. Celý proces certifikace tak firmě umožnil získat informace o tom, jak monitorovat spotřebu energie, jak ji efektivně uspořit či jak dosáhnout snížení provozních nákladů. A zajímavé informace k energetickému auditu i alternativním možnostem získali také sami účastníci kulatého stolu, který Josef Olmr ze skupiny Volvo Group hodnotí následovně: „„Vzhledem k celkovému počtu a složení účastníků kulatého stolu byl obsah vyvážený. Délka prezentací byla přiměřená a ponechávala prostor pro dotazy a následnou neformální diskusi.“

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1980 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*