Legislativní a finanční novinky v březnu 2015

LEGISLATIVNÍ NOVINKY

Příchod doby kontrolní

Je otázkou, na jaké oblasti daňová správa zaměří svou pozornost, až pomine současná vlna kontrol převodních cen. Jisté je pouze to, že intenzivně pracuje na inovaci svých dosavadních kontrolních postupů a nástrojů.

Podmínky promíjení příslušenství daně

Nový pokyn Generálního finančního ředitelství naznačuje, na co je třeba si dát pozor při žádání o prominutí příslušenství daně, které od roku 2015 znovu zavedla novela daňového řádu.

 Nový pokyn GFŘ D-22 a související změny v oblasti daně z příjmů

Nový pokyn D-22 reaguje na změny, které se do zákona o daních z příjmů promítly na základě novel účinných od roku 2014, resp. 2015.

 DPH: „mini one stop shop“ spuštěn

Poskytovatel telekomunikačních služeb, služeb rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytovaných služeb, který je zaregistrovaný k režimu jednoho správního místa, může (za splnění obecných podmínek pro vrácení daně v jiném členském státě) zažádat ve státě spotřeby o vratku DPH ze zboží a služeb nakoupených ve státě koncového spotřebitele.

EU a OECD

Vývoj v EU a OECD v oblasti boje proti agresivnímu daňovému plánování

Na březen 2015 plánuje Evropská komise představení daňového „balíčku“, který by měl mj. zahrnovat návrh opatření k automatické výměně informací ve věci závazných posouzení vydaných správci daně jednotlivých členských států EU.

 Zveřejnění komentářů k další vlně diskuzních materiálů v rámci iniciativy BEPS

Diskusní materiál k bodům 8, 9 a 10 byl ze strany ministerstva financí USA podroben významné kritice. To deklarovalo, že současnou podobu návrhu nepodpoří, protože je v rozporu se základními pravidly převodních cen.

JUDIKATURA

Rozhodnutí SDEU ve věci emisních povolenek – jaký bude další postup?

Soudní dvůr EU zveřejnil dlouho očekávané rozhodnutí týkající se české darovací daně z emisních povolenek přidělených „bezplatně“ výrobcům elektřiny. Po prvotních pozitivních pocitech z tohoto rozhodnutí je třeba se zamyslet, jaký bude jeho dopad na rozhodování českých soudů. Bude také k zamyšlení, jakým způsobem by měl stát případně odškodnit subjekty, s jejichž prostředky po dobu několika let disponoval.

 Kdo všechno může být z pohledu DPH pojišťovnou?

Stanovisko generálního advokáta podporuje, aby služby spočívající v poskytování záruk na ojetá vozidla nezávislým subjektem za paušální odměnu byly osvobozeny od DPH, jelikož je lze v daném případě kvalifikovat z hlediska DPH jako pojišťovací činnost.

 Nejvyšší správní soud: Je třeba zvažovat ekonomickou situaci dodavatele

Soud posuzoval otázku, zda odběratel věděl, případně vědět měl a mohl, o dodavatelově úmyslu daň nezaplatit.

Autor: KPMG

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1922 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*