Legislativní novinky v únoru 2015

Spojenou osobou může být kdokoliv

Daňová správa v poslední době stále častěji prověřuje transakce s nestandardními rysy a jako spojené osoby posuzuje i osoby bez kapitálového či personálního propojení. Vzhledem k tomuto trendu je vhodné věnovat zvýšenou pozornost dokumentaci přijatých a poskytnutých plnění a také způsobu stanovení ceny.

O tom, že se správci daně v rámci daňových kontrol stále více zaměřují na oblast převodních cen, již bylo řečeno mnoho. Tento trend však v poslední době začíná nabývat širších rozměrů – správci daně mají v praxi čím dál častěji tendenci posuzovat osoby bez kapitálového či personálního propojení jako tzv. jinak spojené osoby, tedy osoby, které vytvořily vztah za účelem snížení základu daně, resp. zvýšení daňové ztráty. V takovém případě pak správce daně může posuzovat, zda ceny sjednané mezi takovými osobami byly sjednány v tržně obvyklé výši. Tento požadavek pak samozřejmě zvyšuje nároky na dokumentaci tržních podmínek daných vztahů a pro daňové subjekty tak ve svém důsledku znamená vyšší důkazní „zátěž“.

Poslední dobou jsme také zaznamenali trend, kdy se daňová správa, pokud v rámci svého šetření identifikuje transakci s určitými, z jejího pohledu nestandardními rysy, systematicky snaží vyhledat a kontaktovat všechny osoby účastné na takových či obdobných obchodech. Tvrzení daňového subjektu jsou pak prověřována správcem daně v mnohem větší míře, než jsme byli v minulosti zvyklí. O těchto prověrkách prováděných správci daně v rámci vyhledávací činnosti pak daňový subjekt ani nemusí být informován.

Začíná se také prosazovat užší spolupráce mezi orgány Policie ČR a správci daně. Stále více daňových kontrol je zahajováno z popudu Policie ČR a naopak správci daně dávají podnět k zahájení trestního řízení.

 Jak se bránit proti nezákonně zahájenému postupu k odstranění pochybností

Generální finanční ředitelství připustilo, že je možné podat stížnost správci daně, pokud při zahájení postupu k odstranění pochybností nesdělil poplatníkovi důvody.

LEGISLATIVNÍ NOVINKY

Zdanění nepeněžních plnění zaměstnancům vázaných na pracovní výkon

Podle názoru Generálního finančního ředitelství je nutné veškerá nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnancům, která mají vazbu na výkon práce, považovat za naturální mzdu.

Uplatnění školkovného v rámci ročního zúčtování za rok 2014

Školkovné lze uplatnit ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v zařízení péče o děti předškolního věku, včetně mateřské školy podle školského zákona.

Novela zákona o investičních pobídkách postoupena Sněmovně ke třetímu čtení

Z pozměňovacích návrhů podaných ve druhém čtení je pro potenciální nové žadatele o investiční pobídky zajímavý zejména návrh na úpravu výpočtu slevy na dani.

DOTACE A FONDY EU

Dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v roce 2015

V roce 2014 započalo nové programovací období EU 2014–2020. V návaznosti na to byly připraveny nové operační programy.

Autor: KPMG

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1922 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*