MPO podporuje rozvoj umělé inteligence, chystá strategii a nový program

Umělá inteligence je jednou z prioritních oblastí, která se dotýká vývoje společnosti napříč průmyslem, inovacemi, vzděláním a dopadem na trh práce. Ministerstvo průmyslu a obchodu ji proto bude dále podporovat. V připomínkovém řízení je nový program podpory inovací a pracuje se na Národní strategii umělé inteligence.

Vláda 11. ledna schválila aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR, která posílí výzkum a inovace pro potřeby českých firem a jednou z nově zařazených oblastí je právě oblast umělé inteligence,“ říká náměstek pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

V připomínkovém řízení se nachází nový program podpory inovací Trend. „Program TREND bude zaměřen na aplikačně orientovaný výzkum za využití progresivních technologií, jako jsou například nanotechnologie či právě umělá inteligence,“ doplňuje náměstek Očko. V případě schválení programu vládou bude v letošním roce vyhlášena první veřejná soutěž na výběr projektů výzkumu a vývoje, které budou podpořeny. Jejich realizace a financování začne rokem 2020.  Zároveň se program soustředí na aplikaci nových technologií (včetně AI) v těch hospodářských odvětvích, která jsou identifikována jako oblasti specializace v národní RIS3 strategii.

V programu TREND bude umožněno, aby jednotlivé projekty řešily podniky buď samostatně nebo ve spolupráci s výzkumnými organizacemi (tj. vysokými školami, ústavy Akademie věd ČR atd.). Program TREND bude financován z národních zdrojů a bude tudíž otevřen i pro subjekty z Prahy, obdobně jako je tomu u běžícího programu TRIO, kde právě probíhá poslední soutěž na výběr projektů k podpoře.

A v neposlední řadě je MPO gestorem pilíře Digitální ekonomika a společnost, který je součástí programu Digitální Česko. „V rámci tohoto pilíře je jedním z našich úkolů vytvořit Národní strategii umělé inteligence, zpracovat ji máme do poloviny letošního roku,“ dodává náměstek Očko. Ke vzniku národních strategií vyzvala Evropská komise členské státy EU v Koordinovaném plánu v oblasti umělé inteligence, který vydala loni v prosinci.

Vládní zmocněnec pro digitalizaci, Úřad vlády a MPO ve středu 16. ledna podepsali s Platformou pro umělou inteligenci Svazu průmyslu a dopravy Memorandum o spolupráci na rozvoji umělé inteligence. Klíčovou oblastí pro spolupráci bude právě příprava národní strategie k AI.

 

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1980 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*