Cirkulární ekonomika jako cesta k efektivnímu a udržitelnému byznys modelu

Ve Francii mají témata jako „společenská odpovědnost“, „udržitelný rozvoj“ nebo „cirkulární ekonomika“ mnohdy silnější odezvu než v Česku a francouzské společnosti jsou ve zmíněných oblastech aktivnější, možná i ambicióznější. Francouzsko-česká obchodní komora se již delší dobu zamýšlí nad tím, jak důležitá jsou právě tato témata pro její členskou komunitu a rozhodla se uspořádat v rámci Týdne Francie debatu právě na téma cirkulární ekonomiky. Diskuse otevřela možnost zamyslet se nad tím, zda i v České republice cítíme zodpovědnost přispět k udržitelnému rozvoji a přehodnotit své ekonomické aktivity v duchu implementace principů cirkulární ekonomiky.

V České republice často narážíme na nesprávně nastavenou legislativu či nepřízeň vlády posouvat určitá témata a jejich řešení kupředu. Kombinace obojího poté zpomaluje i byznys a inovace v něm.

Přijetí principů cirkulární ekonomiky by mohlo od roku 2030 generovat v Evropě roční úspory v hodnotě 1,8 bil. eur a výnosy ve výši 600 mld. eur ročně, navíc by přechod od lineární k cirkulární ekonomice přinesl dle Evropské komise dva miliony nových pracovních míst.

Cirkulární ekonomika stojí na sedmi základních aspektech: recyklace, ecodesign, výroba, distribuce, spotřeba, sběr a znovu recyklace. Mimo pozitivní dopad na životní prostředí implementace těchto principů může přímo zvyšovat efektivitu firem, a pokud si toto firmy uvědomí včas, budou mít později konkurenční výhodu.

Příklady z praxe i legislativní záludnosti

Ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky (INCIEN) sezvala FČOK do panelu hlavní aktéry z řad institucí a především firem, které jsou na poli cirkulární ekonomiky již aktivní. Pozvání do panelu přijal Cyril Klepek z DirectPeople, který představil pohled na cirkulární ekonomiku jako příležitost pro firmy, a to včetně ekonomických přínosů, a potenciál pro rozvoj inovací ve firmě.

Mimo tržní a kulturní bariéry se v ČR potýkáme i s bariérou regulatorní. Paní Pavlína Žáková, ekonomická poradkyně Zastoupeni Evropské komise v ČR, prezentovala postoj Evropské unie k tématu. Petr Knebel za Deloitte Legal doplnil tento pohled o aktuální legislativní oblasti cirkulární ekonomiky v kontextu českého prostředí a konkrétní příležitosti, které se otvírají v odpadovém a obalovém průmyslu pro firmy.

Ve druhé části se panel věnoval konkrétním příkladům z praxe. O recyklaci vod ve Veolii hovořil pan Rostislav Čáp, pan Michal Straka za Suez představil recyklační linku na odpadní plastové fólie z LDPE (nízkohustotní polyetylen), která přeměňuje odpadní plastové fólie na surovinu pro další výrobu. Pan Romain Duron představil projekt „10 let opravitelný výrobek” francouzské společnosti Groupe SEB. Jindřich Fialka (Q Designers a Contiqua) se s hosty podělil o dva konkrétní příklady, jak lze využít potenciálu cirkulární ekonomiky: např. projekt „Druhý život nábytku“ a výroba designu z průmyslového odpadu. Pan Tomáš Martoch doplnil pohled na cirkulární ekonomiku o perspektivu nízkouhlíkové dopravy a udržitelné a zároveň efektivní logistiky v rámci evropského programu Lean&Green, do kterého se mohou firmy zapojit.

K tématu cirkulární ekonomiky a udržitelného rozvoje se rozhodně brzy opět vrátíme a budeme rádi, pokud bude členských firem, které na sebe vezmou přímou zodpovědnost za dopad jejich aktivit na budoucí život na této planetě, jen přibývat.

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1980 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

1 Comment

  1. DObrý den, děkuji za stručné shrnutí celé akce. Nejsem si až tak jist silou, či realitou udržitelnosti ve Fracii. Důvodem této nejistoty jsou mé vlastní přednášky, které jsem na pozvání organizítora realizovat v rámci konference FASHIONTECHDAYS 2018 v Roubaix.
    Mnohé z činností, kterými se zabývám již pátým rokem, tedy systémová prevence vzniku odpadu, efektivita a PRŮMYSL 5.0 byly pro mnohé účastníky novinkou a vždy jsme vedli ještě dlouhé rozhovory o tom, jak tyto implementovat právě do prostředí Francouzských společností.
    Budete-li chtít svým klientům a partnerům zprostředkovat stejný zážitek, rád vystoupím i na Vaší konferenci, či workshopu-

    s pozdravem

    Michael Rada – otec projektu

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*