Novela zákona o dani z přidané hodnoty v ohrožení

Senát na své včerejší schůzi vrátil se svými pozměňovacími návrhy zpět do poslanecké sněmovny novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která měla nabýt účinnosti od 1. ledna 2015. Dochází tak k výrazné komplikaci k včasnému schválení této významné legislativní změny. I v případě, kdy by tato novela byla znovu schválena poslaneckou sněmovnou, nelze očekávat, že by k její publikaci ve Sbírce zákonů došlo dříve než v období mezi vánočními svátky.

Novela přitom přináší významné změny, které se dotýkají většiny plátců DPH.

Novela měla například umožnit, aby u dodávek vybraného zboží byl uplatňován tzv. systém přenesení daňové povinnosti, tedy postup, kdy DPH není zahrnována do ceny, ale je odváděna odběratelem. Tento postup se na základě již předpřipraveného návrh vládního nařízení měl od 1. ledna 2015 uplatnit například u dodávek výpočetní techniky, mobilních telefonů, obilovin či kovů. S ohledem na komplikace při schvalování textu zákona lze pak očekávat, že by v případě jeho schválení mohlo být zavedení uvedeného postupu u těchto komodit odloženo například do 2. čtvrtletí příštího roku.

Novela také měnila uplatňování DPH u některých pozemků určených k výstavbě, kdy by měla být u některých pozemků doposud osvobozených od DPH nově uplatňována DPH při jejich prodeji. Pozměňovací návrh senátu pak navrhuje odložení účinnosti této úpravy o jeden rok.

Novela také rozšiřovala rozsah výrobků, u nichž bylo možno uplatnit novou sníženou sazbu DPH (10%) o mlýnské a některé další výrobky pro bezlepkovou dietu.

S ohledem na nastalou situaci tak není zřejmé, jakými předpisy se budou plátci DPH od nového roku řídit. Situaci také neusnadňuje skutečnost, že novela počítá s vydáním nařízení vlády, která by měla upravit rozsah uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti a po publikaci novely tak bude nutno dále sledovat i osud tohoto nařízení. Je možno jen doufat, že Ministerstvo financí bude ještě před konečnou publikaci novely indikovat záměry v této oblasti a zejména pak okamžik možné účinnosti tohoto nařízení.

Petr Toman, Partner, Daňové poradenství, KPMG Česká republika

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1980 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*