Pracovní snídaně Bureau Veritas s tématem FACILITY MANAGEMENT

Společnost Bureau Veritas vás srdečně zve na pracovní snídani s tématem FACILITY MANAGEMENT s výborným pohoštěním z francouzského pekařství Paul. Během snídaně Vám naši konzultanti ukáží, jak zredukovat zbytečné náklady ve Vaší společnosti, zjistíte jak ušetřit finance, čas i starosti.

Akce se koná dne 16. 5. 2019 od 9 hodin v sídle Bureau Veritas Czech Republic, Olbrachtova 1, Praha 4

Hlavní témata:

  • Proč se zabývat FACILITY MANAGEMENTEM
  • Jak lze zefektivnit FACILITY MANAGEMENT a ušetřit z rozpočtu společnosti

Programem Vás provedou Simon Palupčík a naši Facility Management konzultanti Martin Václavík a Lukáš Emingr. Více informací o lektorech naleznete zde.

Úvod do Facility Managementu

Facility management se stal nedílnou součástí úspěšných společností. Tento obor se nezabývá pouze správou nemovitosti, ale širokým spektrem podpůrných služeb. V této části Vám naši FM konzultanti představí základní terminologii, vysvětlí smysl integrovaného facility managementu a jeho dopady do organizace společnosti a doporučí, jakým způsobem jej řídit, aby se zvýšila efektivita vlastních zaměstnanců a procesů.

Standardizace systému FM

Od roku 2007 byla v České republice přijímána série technických norem (ČSN EN 15221) zabývající se Facility Managementem. Průběžným vývojem řízení podpůrných služeb Mezinárodní organizace pro normalizaci vydala standard ISO 41001:2018, který sjednocuje požadavky pro integraci FM a uvádí návod k jeho použití. Součástí naší prezentace bude především seznámení s platnými standardy a vysvětlení, jak s nimi zacházet pro úspěšnou implementaci FM do společnosti. Standardizace totiž nemusí vždy řešit všechna úskalí.

Trvale udržitelný FM

Velké i malé organizace jsou v dnešní době nabádány k zvýšení závazku ke třem pilířům trvalé udržitelnosti a ke společenské rovnováze. Ve Facility Managementu se tento trend projevuje zejména efektivním hospodařením energií a vodou, zodpovědným nakládáním s materiály a odpady a v neposlední řadě, také zajištěním zdravých pracovních, respektive pobytových podmínek pro zaměstnance. Energetické úspory nesmějí vést k omezování kvalitního vnitřního prostředí v budovách. Proto si ukážeme základní principy zdravého vnitřního prostředí v návaznosti na možné úspory energií a také základní pravidla, jak energeticky úsporná opatření vyhodnocovat a které základní úvahy ovlivňují dobu návratnosti.

Technická správa budov

Technická správa budov a řízení nemovitých aktiv je potřebou téměř každé organizace i soukromých investorů. Naši FM konzultanti Vám poskytnou náhled do různých provozů, ze kterých se bude určitě možné ponaučit. Podle ověřeného bonmotu: “Co nelze měřit, nejde ani řídit”, zodpovědné spravování nemovitosti vychází z kvalitní pasportizace, důkladného sběru dat a systematické práce s nimi. Dodržování provozních instrukcí a místních technických i hygienických požadavků je hlavním předpokladem pro zachování provozuschopnosti nemovitostí i technického vybavení v nich. Každá nemovitost je jiná a vyžaduje rozdílný přístup při své správě a na to se při naší prezentaci zaměříme.

Vaši účast prosím potvrďte nejpozději do 9. 5. 2019 na e-mail: darina.vokalova@bureauveritas.com

About Francouzsko-česká obchodní komora / Chambre de commerce franco-tchèque 1980 Článků
Francouzsko-česká obchodní komora, založena v březnu 1996, je platformou pro rozvoj francouzsko-české komunity, obchodních a kulturních vztahů obou zemí a zároveň podporovatelem myšlenky jednotné Evropy. Pro členské společnosti i veřejnost pořádá tým FČOK debatní obědy, tematické kluby a konference, Speed Business Meetingy v Praze a v regionech, kulturní a společenské akce, turnaje v pétanque a golfu a nově také sportovní tréninky. V roce 2014 byla obnovena tradice udílení Ceny FČOK. Za celý rok 2016 přišlo na akce FČOK více než 4300 hostů. Obchodní oddělení FČOK poskytuje poradenství a širokou paletu služeb českým a francouzským firmám, které chtějí začít podnikat na novém trhu. Služeb obchodního oddělení na podporu podnikání využije každoročně více než 70 firem. FČOK je členem CCI France International, která sdružuje 120 francouzských obchodních komor v 90 zemích.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*